Loading

Yuxin Kylin v2 MKylin v2 M

Sản phẩm được mod nam chẩm bởi hãng. Cùng với sticker dạng Tiled vì vậy bạn sẽ không lo vấn đề hư sticker và thay.
150,000 đ
Thông tin cơ bản
Thương HiệuYuxin Cube
Màu SắcĐen
Màu SắcTransparent
Màu sắc

Đen

Trong Suốt

Mô tả sản phẩm

Smiley face

Smiley face

Sản phẩm tương tự

Card image cap
Card image cap