Loading

Yuxin Kylin v2 MKylin v2 M

Sản phẩm được mod nam chẩm bởi hãng. Cùng với sticker dạng Tiled vì vậy bạn sẽ không lo vấn đề hư sticker và thay.
150,000 đ
Thông tin cơ bản
Thương HiệuYuxin Cube
Màu SắcĐen
Màu SắcTransparent
Màu sắc

Đen

Trong Suốt

Mô tả sản phẩm

Smiley face

Smiley face

Sản phẩm tương tự