Loading

YJ Yulong v2 MYulong v2 M

YJ Yulong v2 M - được mod Nam Châm bởi hãng.
125,000 đ
Thông tin cơ bản
Thương HiệuYJ
Màu SắcStickerless
Màu SắcĐen
Khối lượng103
Màu sắc

Đen

Stickerless

Mô tả sản phẩm

Smiley face


Smiley face


Smiley face